Openingstijden
Maak een afspraak
Mijn Portaal

Onze openingstijden:

Maandag 09:00 - 17:00 uur
Dinsdag 09:00 - 17:00 uur
Woensdag 09:00 - 17:00 uur
Donderdag 09:00 - 17:00 uur
Vrijdag 09:00 - 17:00 uur

Tepelcorrectie

U kunt een tepelcorrectie ondergaan wanneer u ontevreden bent over uw tepels of tepelhof. Een tepelcorrectie is een verzamelnaam voor verschillende ingrepen aan uw tepel, zoals een tepelverkleining, tepelhofverkleining of het reconstrueren van ingetrokken tepels. Zijn uw tepels te groot, klein, ongelijk of ingetrokken? Wij bepalen samen met u tijdens het eerste consult welke behandelmethode past bij uw klacht. Onze plastisch chirurgen verhelpen uw probleem door een relatief kleine operatieve tepelcorrectie.

Plan een consult

Vertrouwen in Blooming

 • Veilige omgeving
 • Betrouwbare nazorg
 • Kwaliteit boven kwantiteit
 • Ervaren specialisten

Het behandeltraject

Hoe verloopt het behandeltraject van een tepelcorrectie?

Verdoving

Lokale verdoving

Operatieduur

30 – 60 minuten

Hersteltijd

4 – 10 dagen

Tijdens het eerste consult bepaalt de plastisch chirurg of uw wensen haalbaar zijn. Hierbij is het erg belangrijk dat u aangeeft wat uw verwachtingen zijn. De plastisch chirurg bekijkt of dit overeenkomt met de technische mogelijkheden.

Vervolgens voert de chirurg een kort lichamelijk onderzoek uit om te bepalen welk type behandeling het meest geschikt voor u is. Daarna bespreekt u samen wat het te verwachten resultaat is, welke risico’s er verbonden zijn aan de ingreep en geeft de plastisch chirurg tips over de beste nazorg. Het is voor het beste herstel en de snelste wondgenezing belangrijk dat u vooraf aan de behandeling al maatregelen treft. Zo dient u bijvoorbeeld zes weken voor de ingreep te stoppen met roken en dit vol te houden tot minstens zes weken na de ingreep. De kans op nabloedingen wordt hierdoor verkleind.

Voorafgaand aan de ingreep maken we foto’s voor in uw medisch dossier, hierdoor kunnen we het resultaat achteraf het beste beoordelen.

Aan een consult zijn €100,- consultkosten verbonden. Deze worden in mindering gebracht op de uiteindelijke prijs van de behandeling.

Onze plastisch chirurgen voeren een tepelcorrectie uit onder lokale verdoving, omdat het een relatief kleine plastische chirurgie ingreep is. Zodra de verdoving is ingewerkt, tekent de chirurg het gebied af waar hij de incisies maakt. De plek van de sneetjes is afhankelijk van de behandelmethode. Welke methode de chirurg bij u toepast, is tijdens het eerste consult besproken.

Een tepelcorrectie duurt gemiddeld 30 tot 60 minuten en vaak kunt u dezelfde dag onze kliniek nog verlaten. Houd er hierbij rekening mee dat u niet zelf mag autorijden, dus neem altijd iemand mee die u kan begeleiden. Om eventuele pijn te onderdrukken, kunt u Paracetamol innemen. Geef uw lichaam de eerste dagen na de ingreep rust.

Een tepelcorrectie is een relatief kleine ingreep en de kans op complicaties is nihil. Toch is het belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat een cosmetische ingreep altijd risico’s met zich meebrengt. U kunt de kans op complicaties zelf verkleinen door de instructies op te volgen die de chirurg tijdens het eerste consult met u heeft besproken.

De risico’s en complicaties die kunnen optreden bij de correctie zijn:

Zeldzaam:

 • Bloedophoping onder de huid
 • Negatieve reactie op de verdoving
 • Wondinfectie
 • Nabloeding
 • Blijvend vurige littekens
 • Allergische reactie

Zeer zeldzaam:

 • Gevoelsverandering in de borst
 • Necrose van de huid
 • Schade aan weefsels van de borst
 • Onvermogen tot het geven van borstvoeding

Littekens

De eerste tijd zijn de littekens rood en gezwollen, maar dit wordt meestal na zes weken al minder. Houd er wel rekening mee dat een litteken ongeveer een jaar tot anderhalf jaar de tijd nodig heeft om tot een eindstadium te komen. Houd littekens uit de zon en verzorg ze met een littekencrème. Bij ons in de kliniek gebruiken wij Staudt littekencrème.

Roken

Stop minstens zes weken voor tot zes weken na de behandeling met roken. Roken vernauwt de bloedvaten, waardoor er problemen bij de wondgenezing kunnen ontstaan. De kans op nabloedingen wordt verkleind zodra u stopt met roken.​

Wat kost een tepelcorrectie?

Bij Blooming Plastische Chirurgie begrijpen we dat de kosten van een tepelcorrectie een belangrijk onderdeel zijn van uw beslissing om deze behandeling te ondergaan. Daarom bieden wij tepelcorrecties aan tegen een redelijke prijs, met een focus op het leveren van hoogwaardige resultaten en een uitstekende patiëntenzorg.

De kosten voor een tepelcorrectie bij Blooming Plastische Chirurgie beginnen vanaf € 750,-. Dit is inclusief alle kosten die gepaard gaan met de behandeling, zoals de consulten, het chirurgisch team, de anesthesie en de nazorg. Het exacte bedrag kan variëren afhankelijk van de complexiteit van de ingreep en uw individuele behoeften.

Ervaring tepelcorrectie

“Mijn twee ongelijke tepels zijn tijdens de tepelcorrectie prachtig gecorrigeerd door Dokter Van der Pot. Het litteken is nauwelijks zichtbaar en het resultaat is super.”

Veelgestelde vragen

In principe is de ingreep geschikt voor elke vrouw die niet tevreden is met haar tepel of tepelhof. Het is hierbij wel van belang dat de eisen en wensen realistisch zijn en overeenkomen met het resultaat.

U kunt alleen borstvoeding geven als de borstklier en melkgangetjes bespaard blijven tijdens de ingreep. Dit is niet altijd mogelijk en de plastisch chirurg bespreekt voorafgaand aan de operatie welke methode hij bij u gaat uitvoeren.

U kunt de dag na de correctie weer voorzichtig douchen. Het is wel belangrijk dat u de wond en de gaasjes zo veel mogelijk drooghoudt. Na het douchen kunt u de wond voorzichtig droogdeppen. U mag de eerste zes weken niet in bad.