Openingstijden
Maak een afspraak
Mijn Portaal

Onze openingstijden:

Maandag 09:00 - 17:00 uur
Dinsdag 09:00 - 17:00 uur
Woensdag 09:00 - 17:00 uur
Donderdag 09:00 - 17:00 uur
Vrijdag 09:00 - 17:00 uur

Klachten en suggesties

Tijdens uw behandeling in Blooming komt u in contact met verschillende behandelaars en andere medewerkers. Iedereen doet zijn best om een positieve bijdrage te leveren aan uw behandeling. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de organisatie, de behandeling of hoe men met u omgaat. Voor het indienen van een klacht bestaat in onze kliniek een klachtenprocedure. Uw klachten worden vertrouwelijk behandeld en we proberen altijd samen met u een passende oplossing te vinden.

Wat verstaan wij onder een klacht?

Iedere uiting van onvrede is een klacht. Of dit nu betrekking heeft op de bereikbaarheid, de bejegening, de uitvoering van de behandeling, de deskundigheid van de medewerkers of het resultaat van uw behandeling.

Bij wie kunt u met uw klacht terecht?

De beste manier om tot een passende oplossing te komen is door samen met de medewerker op wie uw klacht betrekking heeft, in gesprek te gaan. Eventuele misverstanden kunnen worden rechtgezet en er wordt gezocht naar een passende oplossing voor uw probleem. 

Interne klachtencoördinator

Heeft u uw klacht al ingediend bij de betrokken medewerker en/of diens leidinggevende, maar is deze niet naar tevredenheid afgehandeld? Of wilt u het er liever niet met betrokkenen over hebben? Dan kunt u terecht bij de interne klachtencoördinator. De interne klachtencoördinator luistert naar uw klacht en zoekt samen met u naar een passende oplossing. Daarvoor zal de klachtencoördinator ook een gesprek voeren met de medewerker die betrokken is bij de klacht. Hopelijk kan de relatie met de medewerker via bemiddeling hersteld worden, zodat uw behandeling op een professionele manier kan worden voortgezet. Als blijkt dat er structurele problemen in de organisatie zijn die de klacht veroorzaakt hebben, brengt de klachtencoördinator een advies uit aan het bestuur om die situatie te verbeteren. Door uw klacht in te dienen, helpt u ons de kwaliteit van de behandeling te verbeteren. Schroomt u daarom niet om het te doen. Blooming kan en wil leren van uw klachten of verbetervoorstellen. Uw tevredenheid is voor ons van groot belang. 

Externe klachtenfunctionaris

Het is mogelijk dat u er niet voor kiest uw klacht intern met ons te bespreken of dat er op deze manier geen oplossing voor de klacht kan worden gevonden. U kunt zich in dat geval wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir zorg en welzijn. Na het indienen van uw klacht ontvangt u binnen 2 werkdagen bericht van ontvangst. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgens een vaste procedure. Zij streven ernaar tot een voor u bevredigende oplossing te komen. Uw klacht kunt u schriftelijk indienen en een email sturen naar: bemiddeling@quasir.nl of per post naar:

Quasir BV
Postbus 1021
7940 KA Meppel

Geschillencommissie

Indien uw klacht na behandeling door de externe klachtenfunctionaris van Quasir niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u uw geschil voorleggen aan de landelijke Geschillencommissie. Blooming is hiervoor aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. De Geschillencommissie zorgt voor een onpartijdige oplossing van klachten en geschillen met een voor beide partijen bindende uitspraak. Meer informatie over de landelijke Geschillencommissie en de procedure vindt u op de website: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. U kunt uw klacht mondeling indienen bij uw medisch specialist of bij een medewerker van de kliniek. Zij zullen u indien gewenst in contact brengen met de interne klachtencoördinator. Indien u uw klacht zelf op schrift wilt zetten kunt u gebruik maken van het klachtenformulier. U kunt het formulier via de website uploaden in Mijn Portaal of sturen naar Kliniek Blooming, t.a.v. Klachtencoördinator Blooming Plastische Chirurgie, Vondelweg 999, 2026 BW, Haarlem.