Klachten en Suggesties

U kunt er op vertrouwen dat Kliniek Blooming u zo goed mogelijk probeert te behandelen en informeren. Uw tevredenheid is voor ons van groot belang.  Toch kan het voorkomen dat er fouten of vergissingen gemaakt worden, of dat u onvoldoende informatie heeft gehad. Ook kan een behandeling niet verlopen zoals u had verwacht. Aarzelt u dan niet en dien een klacht in. Hier kunnen wij van leren en met uw gevoel van ongenoegen wordt wat gedaan. 

Voor het indienen van een klacht bestaat in onze kliniek een klachtenprocedure. Deze is kosteloos. Uw klachten worden vertrouwelijk behandeld en we proberen altijd samen een passende oplossing te vinden.

Wat verstaan wij over een klacht?

Iedere uiting van onvrede is een klacht. Of dit nu betrekking heeft tot de bereikbaarheid, bejegening, uitvoering van de zorg, deskundigheid van de medewerkers of het resultaat van uw behandeling.

Bij wie kunt u met uw klacht terecht?

De beste manier om tot een passende oplossing te komen, is door samen met degene op wie uw klacht betrekking heeft, in gesprek te gaan. Eventuele misverstanden kunnen worden rechtgezet en er wordt gezocht naar een passende oplossing voor uw probleem. Heeft u uw klacht al ingediend bij de betrokkene maar is deze niet na tevredenheid afgehandeld? Of wilt u het er liever niet met betrokkenen over hebben? Dan kunt u terecht bij de interne klachtenfunctionaris: L. Kok, door een email te sturen naar: lydia@bloomingpc.nl 

Kliniek Blooming is aangesloten bij ‘Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken.’

Geheimhouding

De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht over alles wat u vertelt. Alleen met uw toestemming wordt uw klacht aan anderen bekend gemaakt, bijvoorbeeld aan uw plastisch chirurg.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. U kunt hier het klachtenformulier downloaden in Word.

Mondeling

Dit kunt u doen bij uw medisch specialist of bij een medewerker van de kliniek. Uw klacht wordt uitvoerig beschreven en er wordt samen met u een plan gemaakt.

Schriftelijk

Indien u uw klacht zelf op schrift wilt zetten, kunt u deze sturen naar Kliniek Blooming, t.a.v. L. Kok, Vondelweg 999, 2026 BW, Haarlem. Of per e-mail naar: info@bloomingpc.nl.

Externe klachtenfunctionaris

Het is mogelijk dat u er niet voor kiest uw klacht intern met ons te bespreken of dat er op deze manier geen oplossing voor de klacht kan worden gevonden. U kunt zich in dat geval wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir zorg en welzijn. Na het indienen van uw klacht ontvangt u binnen 5 werkdagen bericht van ontvangst. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgens een vaste procedure. Zij streven ernaar tot een voor u bevredigende oplossing te komen. Uw klacht kunt u schriftelijk indienen, per post verstuurt u deze naar:

Quasir BV
Postbus 1021
7940 KA Meppel

Bij wie kunt u met uw klacht terecht?

De beste manier om tot een passende oplossing te komen, is door samen met degene op wie uw klacht betrekking heeft, in gesprek te gaan. Eventuele misverstanden kunnen worden rechtgezet en er wordt gezocht naar een passende oplossing voor uw probleem. Heeft u uw klacht al ingediend bij de betrokkene maar is deze niet na tevredenheid afgehandeld? Of wilt u het er liever niet met betrokkenen over hebben? Dan kunt u terecht bij de interne klachtenfunctionaris: L. Kok, door een email te sturen naar: lydia@bloomingpc.nl

Inhoudsopgave
Scroll naar top

Locatie Blooming Plastische Chirurgie

Onze openingstijden:

Maandag
09:00 – 17:00
Dinsdag
09:00 – 17:00
Woensdag
09:00 – 17:00
Donderdag
09:00 – 17:00
Vrijdag
09:00 – 17:00