Blooming Plastische Chirurgie

Blooming Plastische Chirurgie Spaarne Gasthuis –Noord, 3e verdieping Vondelweg 999 2026 BW Haarlem
 

Ga direct naar:

Working Method

Het eerste consult

“Een open en eerlijk gesprek over uw wensen en de mogelijke resultaten”

Het eerste consult is een belangrijk kennismakingsmoment waarin we op een open en vertrouwelijke wijze met u praten over het resultaat dat u wilt bereiken en wat wij kunnen bereiken. We informeren u over alle aspecten van de ingreep en beantwoorden al uw vragen. Uw eerste consult vindt altijd plaats met de behandelende plastisch chirurg. Tijdens dit gesprek krijgt u alle informatie over de behandeling, de voorbereiding van de behandeling en de nazorg die wij bieden. De kosten van het eerste consult in kliniek Blooming bedragen € 50,-.  Wij rekenen kosten voor het eerste consult omdat plastische chirurgie een serieuze overweging is waar u goed over na moet denken. Je zet deze stap maar één keer en wij begrijpen maar al te goed dat u waarschijnlijk met veel vragen zit. Tijdens het eerste consult nemen wij dan ook uitgebreid de tijd om deze vragen te beantwoorden. Bent u na het eerste consult niet voldoende geïnformeerd? Dan kunt u kosteloos een tweede afspraak maken bij de plastisch chirurg. Het bedrag wordt in mindering gebracht op de kosten van uw behandeling.

Kwaliteit

“Is kwaliteit niet het allerbelangrijkste?”
Wanneer u een chirurgische behandeling wilt of moet ondergaan, dan zoekt u naar de beste plastisch chirurg. Voor u betekent dit dat u de beste kwaliteit, zorg en aandacht krijgt die u van ons mag verwachten. Dit staat in contrast met de snelle commerciële klinieken die als paddestoelen uit de grond lijken te schieten. Wij blijven ons inspannen om de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren en  nemen altijd voldoende tijd voor u.

Dossier

Zoals de wet- en regelgeving van ons vraagt legt Blooming Plastische Chirurgie gegevens direct vast in een patiëntendossier. Het zorgvuldig bijgehouden medisch dossier is van belang voor de kwaliteit en de continuïteit van de zorg aan de patiënt. Het doel van het medisch dossier is het leveren van een goede hulpverlening aan de patiënt. De arts, maar bijvoorbeeld ook de waarnemer, de opvolger en andere zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn, moeten uit het medisch dossier kunnen begrijpen wat de medische achtergrond en situatie van de patiënt is. Het medisch dossier wordt ook gebruikt voor afgeleide doelen zoals
kwaliteitstoetsing, kwaliteitsbewaking en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast kan het medisch dossier een rol spelen bij het afleggen van verantwoording over het medisch handelen, zoals bij klachten en claims, ook al is het daar niet primair voor bedoeld.

Nazorg

“Nazorg zoals deze hoort te zijn”
Goed geïnformeerd zijn voor welke ingreep dan ook is van essentieel belang. Tijdens de behandeling wordt u zo goed mogelijk begeleid maar daar houdt het niet op. Optimale nazorg is een erg belangrijk onderdeel van uw ingreep. Bij alle behandelingen kijken we welke nazorg nodig is om het beste resultaat te krijgen. Daarom kiezen we er bij uitgebreide ingrepen – vaak onder algehele anesthesie – voor om u een nacht bij ons te houden in het ziekenhuis. Hiermee bewaken we uw herstel en voorkomen we onnodige complicaties. Bij uw ontslag krijgt u een afspraak mee voor de eerste controle die binnen twee weken na de ingreep plaatsvindt. Mocht u eerder vragen of klachten hebben, dan bent u uiteraard eerder welkom. We begeleiden u waar nodig. De controle afspraken kunnen zowel in kliniek Blooming als in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.

Indien nodig, zoals bij onbegrepen pijn, roodheid of koorts, kunt u 24 uur per dag contact met ons opnemen. Uw behandelend plastisch chirurg of de dienstdoende plastisch chirurg is overdag bereikbaar via kliniek Blooming op het nummer 023-5444974. In de avond en nacht uren kunt u via het keuzemenu worden doorverbonden met  een noodnummer en de dienstdoende arts.

We zijn er voor u als we er moeten zijn! Ook als u vragen heeft of twijfels over de behandeling van elders kunt u altijd voor een second opinion bij ons terecht.

Voorwaarden kliniek Blooming:

In Kliniek Blooming zijn alleen BIG geregistreerde plastisch chirurgen werkzaam welke allen lid zijn van de NVPC en de NVEPC. Er worden geen invasieve handelingen verricht door basis-artsen, cosmetisch artsen of anderszins. Alle behandelingen worden gedaan door erkende plastisch chirurgen. Er wordt gewerkt volgens de Leidraad particuliere klinieken van de NVPC waarin de kwaliteitskenmerken worden genoemd waaraan klinieken moeten voldoen. Deze is te vinden op Definitieve leidraad

Algemene consumentenvoorwaarden 

Kliniek Blooming heeft de ‘Algemene Consumentenvoorwaarden‘ vastgelegd volgens de richtlijnen van Zelfstandige Klinieken Nederland.

Behandelbeperkingen:

In sommige gevallen zijn er behandelbeperkingen ingesteld. Dit is gedaan om het risico op complicaties te verminderen, of om aan de gedragsregels te voldoen zoals deze door de NVPC zijn opgesteld.  Deze basisregels zijn als volgt:

  • er worden geen cosmetische ingrepen verricht bij cliënten onder de 18 jaar
  • er worden geen chirurgische ingrepen verricht bij mensen met een Body Mass Index van boven de 32
  • bij mensen die roken wordt geen facelift of open subcutane voorhoofdlift gedaan. (NB: het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om hier tijdens de intake eerlijk over te zijn).
  • mensen met bekende body dismorphic disorder of andere psychiatrische ziekten die hun wilsbekwaamheid zou kunnen beïnvloeden worden in principe niet behandeld
  • er worden geen chirurgische ingrepen verricht bij patienten met een harde indicatie voor bloedverdunners

In specifieke gevallen zullen de plastisch chirurgen van Kliniek Blooming niet tot behandeling overgaan als er sprake is van een medisch risico of onethisch handelen.

Bedenktijd:

Conform de richtlijnen hecht Kliniek Blooming er waarde aan om een bepaalde “cooling off” periode in te lassen tussen het consult en de eventuele operatie. Dit om te voorkomen dat mensen ‘overhaast’, onvoldoende geinformeerd of zonder bedenktijd beginnen aan een bepaalde behandeling. Na het eerste consult kan het zijn dat een van onze medewerkers telefonisch contact met u opneemt om te vragen of u voldoende informatie heeft ontvangen. Indien gewenst bestaat er de mogelijkheid om een tweede consult af te spreken.

Wachttijden:

Indien gewenst kunnen wij samen met u de behandeling in gang zetten. De wachttijden tussen het consult en de daadwerkelijke operatie verschillen per ingreep. Voor lokale ingrepen kunt u vaak al na één tot twee weken terecht, denk hierbij aan de ooglidcorrectie, liposuctie of een schaamlipcorrectie. Voor de ingrepen onder algehele anesthesie plaatsvinden is de wachttijd doorgaans langer dan twee weken. Denk hierbij aan een borstvergroting, buikwandcorrectie of facelift. Dit is voor beide partijen een voordeel omdat u zich zo goed kunt voorbereiden op de behandeling.

Behandelovereenkomst:

Onder behandelovereenkomst wordt verstaan dat een cliënt toestemming geeft voor het ondergaan van een bepaald klinisch onderzoek en/of een bepaalde behandeling, nadat de cliënt hierover vooraf uitgebreid geïnformeerd is door een deskundige. Wij hechten zeer veel waarde aan een volledige informatie-verstrekking. Wij besteden erg veel tijd en aandacht aan het informeren van onze cliënten over de voor- en nadelen van een operatieve ingreep. Daarbij hechten wij er veel waarde aan dat de cliënt goed begrijpt welke risico’s er aan een behandeling kunnen kleven, en proberen wij tevens te achterhalen in hoeverre het verwachtingspatroon van een patiënt realistisch is. Indien wij het idee hebben dat er een onrealistisch verwachtingspatroon bestaat, dan zullen we die patient niet behandelen.

Ingrepen:

In Kliniek Blooming is 1 behandelkamer aanwezig waar kleine chirurgische ingrepen verricht kunnen worden zonder implantaten. In de praktijk worden hier alleen de ingrepen onder lokale verdoving verricht, als ooglidcorrectie, labiacorrectie of het verwijderen van een moedervlek en injectables. Alle andere vormen van chirurgie en alle ingrepen onder narcose vinden plaats in het Spaarne Gasthuis of het Rode Kruis Ziekenhuis. Hiervoor worden de cliënten eerst gescreend op de pre-operatieve poli van de anesthesie in de betreffende ziekenhuizen.

Privacy-en cookieverklaring

Wij informeren u graag zo uitgebreid mogelijk over de verwerking uw persoonsgegevens. De gehele Privacy Statement en Cookieverklaring leest u hier.

Onze plastische chirurgen

Drs. Kalam Ahmed

Drs. Wouter van der Pot

Dr. Menno Huikeshoven

Drs. Jan van Loon

Drs. Robert de Wijn

Dr. Mick Kreulen

Dr. Klaske Booij

Drs. Toine van Trier

Prof. Dr. Paul van Zuijlen

Drs. Gilean Nolst Trenité

Scroll naar top

Locatie Blooming Plastische Chirurgie

Onze openingstijden:

Maandag
09:00 – 17:00
Dinsdag
09:00 – 21:00
Woensdag
09:00 – 17:00
Donderdag
09:00 – 21:00
Vrijdag
09:00 – 17:00