Dr. Mick Kreulen

BIG: 19038100301

Functie: Plastisch chirurg

Voor Mick Kreulen is plastische chirurgie een combinatie tussen vakmanschap en inlevingsvermogen. Met uw wens als uitgangspunt adviseert hij u graag over wat haalbaar is en hoe het mooiste resultaat te bereiken is. Eerlijkheid en zorgvuldigheid zijn hierin uiterst belangrijk.

Binnen Blooming Plastische Chirurgie ligt zijn specialisme bij lichaamscorrecties. Door jarenlange ervaring met de meest ingewikkelde reconstructies is hij zeer ervaren op dit gebied en hij vertelt u tijdens een consult eerlijk wat wel of niet haalbaar is.

Dr. Mick Kreulen is sinds 1 januari 2000 geregistreerd als plastisch chirurg en sindsdien is hij werkzaam in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk, kliniek Blooming en tot 2016 in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Momenteel houdt hij echter geen spreekuur bij Blooming Plastische Chirurgie.

Sinds 2004 is Mick Kreulen gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam en een jaar later toegetreden tot de American Society for Surgery of the Hand. Na buitenlandse stages in de Verenigde Staten en Australie in 2006/2007 heeft hij zich verder gespecialiseerd binnen de maatschap Blooming plastisch chirurgen. Naast zijn werk als plastisch chirurg is hij vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) geweest en op dit moment voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Handchirurgie. Daarnaast is hij oprichter van het Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie, opleider plastische chirurgie in het Rode Kruis Ziekenhuis en voorzitter van de centrale opleidingscommissie.

“Het vertrouwen krijgen dat we een mooi resultaat bereiken.”

Naast zijn werk als plastisch chirurg, geniet Mick Kreulen van zijn vrouw en drie kinderen in het mooie centrum van Haarlem.