Opening hours
Make a consultation appointment now
My portal

Our opening hours:

Monday9:00 AM - 5:00 PM
Tuesday9:00 AM - 5:00 PM
Wednesday9:00 AM - 5:00 PM
Thursday9:00 AM - 5:00 PM
Friday9:00 AM - 5:00 PM

Privacy Statement

Blooming Plastische Chirurgie stelt uw interesse in onze diensten en uw bezoek aan onze website zeer op prijs. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers en de informatie die u ons verschaft, wordt vertrouwelijk behandeld. In dit privacy statement lichten wij toe welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Blooming Plastische Chirurgie is verwerkingsverantwoordelijke voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens.

Voorop staat dat Blooming Plastische Chirurgie uw persoonlijke gegevens nimmer aan derden zal verkopen.

Toepassingsbereik

Dit statement is van toepassing op:

 • Patiënten en potentiële patiënten van Blooming Plastische Chirurgie;
 • Bezoekers van de website van Blooming Plastische Chirurgie;
 • Ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële emails van Blooming Plastische Chirurgie;
 • Alle andere personen die in contact komen met Blooming Plastische Chirurgie of waarvan zij persoonsgegevens verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het gaat hierbij allereerst om persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld uw contactgegevens en andere persoonsgegevens die zijn verstrekt (“interactiegegevens”):

 • via een contactformulier of ander webformulier op de website;
 • tijdens gesprekken, email contact en andere communicatiemiddelen;
 • middels visitekaartjes, tijdens events, etc.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan onze website zijn verkregen of gegenereerd, door het lezen van nieuwsbrieven, door commerciële emails, etc. Ook gegevens ontleend aan andere bronnen, zoals social media platforms en andere openbare zakelijke websites (Handelsregister, Kadaster), kunnen verwerkt worden.

Wij verwerken bijvoorbeeld persoonsgegevens over uw gedrag (“gedragsgegevens”) zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften aan de hand van uw surfgedrag op de site en ondersteunende applicaties en trackingcookies.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties via de nieuwsbrief. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven.

Indien u via onze website solliciteert, slaan wij deze informatie enkel op voor diegene die uw sollicitatie in behandeling neemt en worden uw gegevens gedurende maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard.

Wij verwerken uw medische gegevens ten behoeve van of in aanloop naar het aangaan van een behandelingsovereenkomst. Alle gegevens die u in het kader van uw behandeling aan ons geeft, slaan wij op in uw dossier. Dit dossier wordt gemaakt zodra u bent aangemeld voor een eerste gesprek (intake) of eerste behandeling. Ook verwerken wij waar nodig gegevens van uw naaste(n).

Indien u onder behandeling bent bij een van onze plastisch chirurgen, zijn wij verplicht om medische gegevens 20 jaar te bewaren.

De wijze van verwerking

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Al uw gegevens worden bewaard in een beveiligde IT omgeving (Secure Server).

Hyperlinks en social media

Onze website bevat hyperlinks naar de websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Doeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een behandelingsovereenkomst waartoe u ons opdracht heeft verstrekt, waaronder het verloop van de behandeling, controle op de kwaliteit van de behandelactiviteiten, financiële verantwoording, het maken van beleid en het doen van wetenschappelijk onderzoek.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Het onderhouden van contact met u en, indien van toepassing, uw naaste(n).
 • Het ontwikkelen en verbeteren van onze product- en diensteninformatie, van de website en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
 • Het uitvoeren en analyseren van patiënt tevredenheidsonderzoeken.
 • Het verbeteren en beveiligen van de website.
 • Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging.

Rechtsgronden

Blooming Plastische Chirurgie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming;
 • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;
 • Wettelijke verplichting;
 • In verband met een gerechtvaardigd belang.

Cookies

Blooming Plastic Surgery uses cookies to recognize you on your next visit. Cookies are small pieces of information stored by your browser on your computer. The purpose of cookies is to collect information about the use of our services and to improve and adapt them to the needs of our visitors. Our cookies provide information related to personal identification. Also, cookies have a certain period of validity from the moment they are placed on a computer. After the validity period expires, the cookie is deleted by your browser. To the extent Blooming Plastic Surgery cookies collect personal data from you, it processes it in accordance with this Privacy Statement. You can also set your browser so that you do not receive cookies during a visit to www.bloomingpc.nl.

Verwerkers

Blooming Plastische Chirurgie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in haar opdracht persoonsgegevens verwerken. Met deze verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Soms kan het nodig zijn uw persoonsgegevens met derden te delen, bijvoorbeeld voor uw behandelingstraject. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Uw persoonsgegevens worden echter niet met deze derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Rechten van de betrokkene

U heeft op basis van de wet rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. U heeft het recht:

 • Op inzage, rectificatie of het wissen van de gegevens;
 • Tot beperking van de uw betreffende verwerking;
 • Tegen de verwerking bezwaar te maken;
 • Op gegevensoverdraagbaarheid;
 • De verleende toestemming in te trekken;
 • Een klacht in te dienen bij de toezichthouder (Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens).

Contactgegevens:

Blooming Plastische Chirurgie B.V.

Vondelweg 999 2026 BW Haarlem email: info@bloomingpc.nl
VAT number 70525749

Indien u nog vragen heeft over de Privacy statement van Blooming Plastische Chirurgie dan kunt u contact met ons opnemen. Tevens kunt u ons privacy reglement opvragen. Onze medewerkers helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.